2010. április 26., hétfő

Hastánc Budapest...

Szeretek a pesti rakparton autózni, mert gyönyörködöm a Dunával kettéosztott és a szépen ívelő hidak által összekötött város szépségében. Ilyenkor még örülök is, ha lassan araszolgatva jutok közelebb úti célomhoz. Van időm nézelődni. Szeretem a reggeli fényeket, ahogy megcsillannak a víztükrén, és játszanak a budai oldalon lévő üvegpaloták ablakain. Szeretem a város fényeit este. Megannyi káprázat. Mindig megfogalmazódik bennem: szép ez a város! Ugyanakkor azt is átélem, hogy azért csak egy kőrengeteg, házaival, bennük bezárt ajtók mögött életekkel és sorsokkal. De kitekintünk ablakainkon és kitekintünk a Világra is. Keressük benne a helyünk, a boldogságainkat, hogy megtaláljuk legszebb önmagunk és ezt megoszthassuk másokkal is. Mert fontos és jó érzés tartozni valahová. Közösen átélni élményeket. Ott ahol jól érezzük magunkat és ahol figyelnek ránk. Ahol megérezzük, hogy szeretnek bennünket. Ahol feloldódhatunk a mindennapok egyhangúságából, ha szükségünk van rá. Mert nagyon is társas lények vagyunk, és nem élhetünk kapcsolataink nélkül. Olyanok nélkül, ahol igazából önmagunk lehetünk.

Az én ablakom, egy táncosnő ablaka.
Több mint tizenöt éve tanítom a hastánc(lélek-testtánc)-ot és kristálygömböm szivárványfényében látom a Világot.

Ezt az örök-szivárvány-ragyogást szeretném átadni másoknak is. Egy olyan táncot, mely a lélek legmélyére hatolva, annak legszebb kifejezőjévé válhat, ha elsősorban nem színpadi látványtáncként táncoljuk.

Mindig is hittem abban, hogy ezt a táncot nem érdemes a show-biznisz "szolgálatába" állítani, mert sokkal több érték és lehetőség lakozik benne, mintsem addig a szintig jussunk el vele, hogy mennyire fergeteges koreográfiára vagyunk képesek, és színpadra állva, szinte lélek nélkül csupán a technikai tudásunkkal kápráztassuk el a közönséget. Persze ez is egyfajta átélés, de itt a kifelé való megnyilvánulás a fő cél. Főleg a versenyek motiválnak erre, ahol be kell bizonyítani, hogy ki a legjobb táncos. Bizonyos táncokban természetesen szükséges a koreográfia, és nem is vagyok koreográfia ellenes, de a hastáncban a koreográfia számomra egyet jelent az általa nyújtott végtelen szabadság lehetőségének elvesztésével.

Divat lett a hastánc, és mint minden divat eleinte hasznos, mert népszerűsít. Viszont később a színvonal és a minőség rovására megy. Ez alól sajnos a hastánc sem kivétel. Más szempontból pedig a táncosok divatirányzatokat követnek, vagy külföldi "sztárokat" másolnak, koreográfia-sablonokat követnek, és ezáltal maguk is sablonossá válnak. Szép-szép a látvány, de az "emberből", a személyiségből egyre kevesebb sugárzik át. A lélek, az érzések, érzelmek háttérbe szorulnak, mert a show világa nem erről szól és egyre inkább nem erre helyezi a hangsúlyt. Így majdnem minden tánc egyforma jelleget ölt, és ezáltal a táncos is hamar felejthető. (Itt azért megemlítem, hogy azért szerencsére a show-műfajban is akad egy-két kivétel.)

A hastánc(lélek-testtánc) sem nélkülözheti a testünk alapos ismeretét, a természetes mozdulataink által megismert technikai tudást, mert minél jobban mozdul a test, annál jobban engedi szárnyalni azt. De mi elsősorban önmagunk átélésein keresztül tapasztaljuk és tanuljuk meg a hastánc mozdulatait, testünk energiáinak egyre szabad áramlásával. Így azután mozdulataink, mozdulatsorokká állnak össze és minden táncunk lelkünk szabad szárnyalása. Úgy is megfogalmazhatnám, hogy a koreografált hastáncban a betanult részek ugyan feltölthetők energiával, de egészen más, amikor a lélek-testtáncban a mozdulatok az energiák áramlásából születnek.
Mi önmagunkért és a táncban való teljes feloldódásért táncoljuk ezt a táncot, ezért mindig hiteles és őszinte. Még akkor is, ha színpadra állunk, lelkünket kitárva, érzéseinket megmutatva, örömből és kivétel nélkül improvizálva táncolunk. Az "itt és most"-ban teljesen feloldódva, intuícióink hatják át táncainkat, és így aktív meditációvá is válik egyben. Táncainkat a belső átélés motiválja, nem pedig a technikai virtuozitás teljes palettájának bemutatása.

Élettáncosok vagyunk. Táncaink igazi Örömtáncok, örök-szivárvány- ragyogás...

Soraimmal senkit sem állt szándékomban megbántani, aki koreografálva tanítja, illetve táncolja a hastáncot. Minden tiszteletem a befektetett energiájába. Nem is vitatémának szántam. Csupán más a hitem és másképp gondolkodom...

Várlak szeretettel óráimon: ShámiVamisz
Örömtánc programok, élő dobzenére
DVD és CD ajánló: www.she3e.com

Fotók: Vajda János

Szeretettel ajánlom Vajda János fotóművész barátom ide illő írását is, aki különös érzékenységgel látja és láttatja a Világot, szellemiségét visszatükröző képeivel, és gondolataival.

2010. április 22., csütörtök

Hastánc oktatás...

Szárnyalás...

Nekem ezt jelenti a hastánc... és mindazoknak, akik a lelkükkel táncolják... szabadon szárnyalva... a koreográfiák betanult kötöttségei nélkül... feloldódva a
mozdulataikban... harmóniát teremtve önmagukban...hogy átéljék és megmutathassák minden szépségüket.


Szárnyalás...

Halkan megszólal a zene. Most a szél muzsikál, hangjai lágy dallamokká redőzik selyemruhám. Becsukom a szemem, nem mozdulok. Még nem. Ráérek magamba engedni, érzéseim emlékeit. Ez nem mindennapi utazás. Elhagyom a város zaját, körülölel a fény. Elcsendesedik a lélek.

Minden szívdobbanásom éleszti bennem a ritmust és szétárad ereimben. Életre kelnek női energiáim, és élvezem ahogyan lassan, nagyon lassan élednek általa mozdulataim. Elindulnak önmagam szépségéhez, hogy megtalálják belső lényegem tiszta forrását. Minden sejtem táncol, minden sejtem érzékel. Hittel és szeretettel. Ez nem mindennapi utazás. Szárnyal a lélek, és mozdulataim engedelmesen formálják a szépséges testszimfóniát.

A test a legszebb „eszköz”, megmutatja a lélek minden rezdülését. Ez egy végtelen lehetőség, végtelen, örömteli megtapasztalás. Változás és fejlődés. Minden átélt pillanatában tökéletes, és minden megtapasztalásában út a tökéletes felé... Egyszeri és megismételhetetlen, magában hordozva a pillanat varázsát. Az itt és most lényegét!

Ha megkérdezed tőlem, hiszek-e a csodákban, a válaszom: igen! Hiszen a csoda bennünk van!

A Te csodáidat is segítek felfedezni, és nem csak táncaidban!Fotók: Vajda János

2010. április 20., kedd

Az érintés varázsa...

Valami megfoghatatlan, és tétova sejtelem kavarog napok óta bennem. Átjár, és betölti a lelkem, elcsitul, majd újra és újra helyet kér magának.
Lassan kerengve körbe ölel és szivárványszínekben játszik. Lassú bujasággal képzelet-képeket formál, és csak ráérősen változik szavakká... az érintés varázsa.

Újra és újra tiszteletet érzek, amikor belegondolok, milyen csodálatos is az ember, és amilyen csodálatos, olyan „bonyolult” is egyben. Úgy ahogy van. A testével, az érzelmeivel, a tudatos gondolkozásával.

Mennyi szépséget kaptunk... az érintés is milyen nagyszerű adomány.

Mennyi információt is hordozunk tenyerünkben.
A kéz emlékek sokaságát őrzi. Mindig is úgy éreztem: lát.

És nem csak a kezünkkel érezhetünk, hanem egész testünkkel. A bőrünk ötmillió érzősejtje a legkisebb ingert is érzékeli, és azt az idegpályákon keresztül az agy felé továbbítja. De ez csupán egy tény, és mennyi minden van még mögötte...

Érinteni, megérinteni gondolatainkkal, érzéseinkkel is lehet. Simogatni tekintetünkkel. Gyönyörködni a látványban, elmerülni és engedni, átadni magunkat teljes figyelmünkkel, lassan, ráérősen, hogy megérintsen ő is mindenével. Érezni az illatát, az ízét, a formáját, a rezgéseit.

Az érintés vágy, kapcsolat. Azonosulás. Eggyéválás. Feloldódás. Beteljesülés.
Az érintés boldogság, szeretet, gyengédség, oltalom, odaadás.
Az érintés szenvedély, láng, gyönyör, mámor.
Az érintés érzelem. Megható, odaadó, örömteli, sugárzó.

Ahogy becsukom a szemem, megszűnik körülöttem minden. A mozdulatlanságban átengedem magam az élet lüktetésének dinamikus áramlásába. Elcsendesedve benne lenni az érzésben teljességgel. Már nem kívülről figyelni, csupán létezni, átlépve a titkok kapuján.

Kölcsönhatásba kerülve egymással, összeolvadva, sejtelmes puhasággal lépdelünk egy másik dimenzióban, ahol már nincs különbség kettőnk között, mert feloldódtunk egymásban.

A táncoló fényben megtisztult lélekkel tündöklünk...mert az érintés: ragyogás.

Fotók: Vajda János
SHÉ kiadványok
Hastánc(lélek-testtánc)tanítás